قرارداد استاندارد وزارت کار ( نسخه ۰.۲.۱)

قرارداد استاندارد وزارت کار

توسط ورود اطلاعات در این بخش می‌توانید یک قرارداد استاندارد وزارت کار برای خود ایجاد کنید، این قرارداد بر اساس حقوق داخلی و قوانین جمهوری اسلامی ایران 🇮🇷 تنظیم شده است.

  جنسیت را انتخاب نمایید:
 • مشخصات کارفرما را وارد نمایید.
  جنسیت را انتخاب نمایید:
 • مشخصات کارفرما را وارد نمایید.
 • به تعداد ماه وارد شود.
 • ساعت کاری را از - تا وارد کنید، مثلاً : از ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ و توجه داشته باشید میزان ساعت کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می‌گردد، ساعت کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.
 • به صورت ریالی درج گردد.
 • به صورت ریالی درج گردد.
 • به صورت ریالی درج گردد.
 • به صورت ریالی درج گردد.
 • به صورت ریالی درج گردد.
 • به صورت ریالی درج گردد.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .