صورت‌جلسه

برای تهیه صورت‌جلسه تنها کافی است، اطلاعات خواسته شده را در فرم زیر وارد نمایید، سپس اقدام به چاپ متن تنظیم شده کنید، صورتجلسه در قالب کاغذ A4 در دسترس خواهد بود، همچنین می‌تواند، خروجی را به صورت یک فایل PDF ذخیره نموده و برای مخاطبان خود ارسال کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .