متن کامل منشور ملل متحد

۰ریال

از جنگ تا صلح

امید نسل‌ها با تکوین منشور سازمان ملل متحد در ۱۹۴۵ به بار نشست. معاهده بنیادین سازمانی بین‌المللی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها، و ترویج پیشرفت اجتماعی، معیارهای بهتر زندگی، و حقوق بشر تدوین شد.

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…