مجموعه قوانین و مقررات مبتنی بر فضای مجازی

۴۵۰,۰۰۰ریال

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مبتنی بر فضای مجازی، هندبوکی است برای راهنمایی‌های قانونی و حقوقی جهت فعالیت‌های سایبری و کسب وکارهای مبتنی بر فضای مجازی

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر

مشخصات

‏عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc.
‏عنوان و نام پدیدآور : مجموعه قوانین و مقررات مبتنی بر فضای مجازی/ گردآورندگان محمدجعفر نعناکار، سیدمحمدحسن خلخالی؛ ویراستار یلدا شایسته‌فر؛ ویراستار محتوایی قاسم سرافرازی.
‏مشخصات نشر : تهران: سیدمحمدحسن خلخالی‏‫‬، ۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬۳۹۹ ص.
‏شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۲۲-۰۰-۱۸۱۷-۹‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : اینترنت — قوانین و مقررات — ایران
‏موضوع : Internet — Law and legislation — Iran
‏موضوع : فضای مجازی — ایران — جنبه‌های حقوقی
‏موضوع : Cyberspace‪ — Legal aspects — Iran
‏موضوع : تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات– قوانین و مقررات — ایران
‏موضوع : *Information and communications technologies– Law and legislation — Iran
‏موضوع : بازرگانی الکترونیکی — قوانین و مقررات — ایران
‏موضوع : Electronic commerce — Law and legislation — Iran
‏شناسه افزوده : نعناکار، محمدجعفر، ‏‫۱۳۶۳ -‏، گردآورنده
‏شناسه افزوده : خلخالی، سیدمحمدحسن، ‏‫‬‏۱۳۶۹ -، گردآورنده
‏شناسه افزوده : سرافرازی، قاسم، ‏‫۱۳۶۶‏-‬، ویراستار
‏رده بندی کنگره : ‏‫KMH۳۴۸۷‭‬ ‭/آ۲۸ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۴۳/۵۵۰۹۹۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۴۶۶۲۶۴
‏وضعیت رکورد : فیپا