آیین‌نامه دورکاری

آیین‌نامه دورکاری زیر بر اساس مقررات هیئت دولت و به‌صورت پیش‌نویس تهیه‌شده است و لازم است استفاده‌کنندگان از این سند، آن را مطابق نیازهای خود به‌روزرسانی و تکمیل نمایند، ارسال نسخه تکمیل‌شده توسط شما، می‌تواند ما را در تکمیل هرچه بهتر این سند یاری نماید./ با تشکر