اینکوترمز (قسمت ششم)

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

پس از آشنایی با مقررات بازرگانی در خصوص روش‌های EXW، FCA، CPT و CIP نوبت به Delivered at Terminal با سر نام DAT می‌رسد، در این نوع از قراردادهای تجاری بین‌المللی فروشنده کالا تمام هزینه‌های حمل و نقل با تمام ریسک‌های موجود آن تا پایانه مقصد را به عهده می‌گیرد، پایانه مقصد می‌تواند به فراخور کشورها و نوع کالای سفارش گذاری شده متفاوت باشد، لذا بندر کشتی‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه کامینون‌ها و ایستگاه‌های قطار می‌توانند جزئی از مقاصد و پایانه‌ها برای ترخیص کالا و بار به شمار آیند. در این نوع از قراردادها هزینه‌های گمرکی، حقوق ورودی کالا و مالیات تماماً بر عهده خریدار بوده و اظهار کالا به گمرکات مبداء، بارگیری کالا و حمل آن از کارخانه تا پایانه مبداء، تخلیه بار و کالا از وسیله حمل کننده در پایانه مبداء، بار گیری کالا بر روی وسیله حمل کننده بار، اعم از کامیون، کشتی، هواپیما و قطار در کشور مبداء با فروشنده بوده و ایضاً، حمل کالا تا پایانه کشور مقصد، بیمه نمودن بار و تخلیه بار در پایانه مقصد به عهده فروشنده می‌باشد.
از دیگر سو، بارگیری کالا بر روی وسیله حمل کننده کالا در پایانه مقصد و حمل کالا تا نقطه تعیین شده به انضمام ترخیص گمرکی در پایانه مقصد و پرداخت عوارض گمرکی در مقصد بر عهده خریدار می‌باشد.
باید در نظر داشت که اگر فروشنده و خریدار بخواهند در خصوص تحویل کالا در نقطه ای معین که خارج از پایانه‌های ترخیص کالا در مقصد است توافق نمایند ممکن است بتوان از روش‌های DAP و DDP استفاده نمود، مضاف بر آنکه کلیه هزینه‌ها و مسئولیت‌های انتقال کالا به نقطه تعیین شده عمدتاً با فروشنده خواهد بود، که در این خصوص در قسمت‌های بعدی توضیح داده خواهد شد.