حزب دزدان دریایی

کشتی فرانسوی، تحت حمله دزدان دریایی - 1615
کشتی فرانسوی، تحت حمله دزدان دریایی – ۱۶۱۵

در دنیای امروز بسیاری از معانی و تعاریف در حوزه‌های مختلف دانش، علوم و فنون دچار دگردیسی و یا در بهترین شرایط دچار قرائت‌های جدیدی شده‌اند.

فعالیت دزدان دریایی در بیش از ۱۴ قرن قبل از میلاد مسیح وجود داشته است و البته امروزه نیز به دلایل مختلفی همچنان وجود دارد.

فعالیت دزدان دریایی عوامل بسیار گوناگونی داشته و در طول زمان عوامل مختلفی در رشد و توسعه و بقای آن نقش داشته است، این عوامل از ماجراجویی، زیاده خواهی، رقابت و حتی یک شغل تا عواملی چون فقر و ناعدالتی و بی حاکمیتی قابل تقسیم بندی است.

بررسی وجود دزدان دریایی از منظرهای بسیار گوناگونی قابل بررسی است، مخصوصاً می‌توان از زاویه حقوق بین‌الملل و همچنین جرائم بین‌المللی و یکی از تهدیدات صلح و امنیت بین‌المللی به آن نگریست؛ اما آنچه که در این نوشتار خواهان پرداختن به آن هستیم دگردیسی مفهوم یک اصل بسیار مهم در تشکیل این گروه‌ها است که آن را از یک موجودیت غیرمشروع به یک تشکل مشروع در مفهومی جدید {هر چند امروزه دزدان دریایی به معنای سابق نیز وجود دارد، اما منظور ما وجود حزب دزدان دریایی است} تبدیل کرده است.

اصل مهم در تشکیل و فعالیت دزدان دریایی آن بوده است که:

” دزدان دریایی از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کنند اما خود دارای قوانینی هستند!”

ده سال پیش برای اولین بار حزب دزدان دریایی در سوئد به صورت رسمی با مفهومی جدید اعلام موجودیت نمود این حزب سیاسی دیدگاه‌های جدیدی نسبت به حقوق داشت.

حزب دزدان دریایی خود را طرفدار حقوق مدنی {حقوق شهروندی} دانسته و خواهان مشارکت مستقیم در دموکراسی و مدیریت ملت {دولت} و همچنین خواستار بازنگری در حق تکثیر، حق ثبت اختراعات بوده و به شدت طرفدار به اشتراک گذاری آزادانه دانش {Copy Left} و بازتعریف حریم خصوص، ایجاد شفافیت اطلاعات  و گردش آزادانه اطلاعات و بی‌طرفی دولت‌ها و مهندسی نمودن رفتارها در شبکه‌های اجتماعی هستند.

نکته قابل توجه آن است حزب دزدان دریایی بین الملل نیز فعالیت خود را به عنوان یک موسسه غیر دولتی {NGO} از سال ۲۰۱۰ آغاز نموده و تا به امروز احزاب سیاسی کشورهای گوناگونی با دغدغه‌های حقوقی به آن پیوسته‌اند، این احزاب سیاسیِ‌ حقوق محور از کشورهایی چون سوئد، آلمان، سوئد، بریتانیا، جمهوری چک، هلند، فنلاند، کانادا، سوئیس، اسپانیا، یونان، یونان، هلند، اسرائیل، ایسلند، استرالیا، نروژ، آلمان، اتریش، لوکزامبورگ، جمهوری چک و اسلوونی می باشند که  فعالیت‌های حقوقیِ مستقلی را در حوزه‌های مختلف عهده‌دار می‌باشند.

نکته حائز اهمیت این است که حزب دزدان دریایی از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ کرسی‌های مختلفی را در مجالس مختلف اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده‌اند.

در هر حال آنچه که موجب بیان دگردیسی مفهومی از بی قانونی یا عدم تابعیت از قوانین موجود شده، امروزه به عنوان اقبال از حقوق جمعی و طرفداری از حقوق حق نشرِ باز محور و مانند آن شده است که این امر باعث شده تا مفاهیم جدید حقوقی با نگرش‌های نو به جامعه جهانی عرضه و ارائه گردد که ظاهراً با رویکرد مثبت جوامع متمدن نیز روبرو شده است.

این امر تا بدانجا مؤثر بوده که در بسیاری از کشورها، قوانینی در جهت حمایت از حقوق شهروندی، صیانت از گردش آزادانه اطلاعات و یا حریم خصوصی تعریف، تدوین و تصویب گردیده، هرچند که ممکن است در نگاه اول رابطه‌ای میان این نوع قوانین با چنین احزابی احصا نگردد، اما وجود چنین تفکر و فعالیت‌های ملی و بین‌الملی باعث گردیده تا تعاریف جدید به صورت ناخودآگاه از طریق جوامع به صورت شفاهی و مکتوب به یکدیگر منتقل گردد.

لذا دیده می‌شود که تغییر در معانی و تعاریف حقوقی گاه از یک بار منفی به یک بار مثبت و یا بالعکس تغییر مسیر داده و موجبات نگرش جدید در موضوعات را پدیدار می‌گردد، امید است با مطالعه این نوشتار در خصوص تعاریف و بازتعریف برخی از مفاهیم حقوقی کوشش‌هایی به عمل آید . ان‌شاءالله