خدمات تنظیم اسناد اداری و حقوقی

 

تعهدنامه عدم افشای اطلاعات: برای ورود و آزمایش می‌توانید اینجا را کلیک کنید.

۹۵ %
نسخه ۱.۰ –

قرارداد استاندارد وزارت کار: برای ورود و آزمایش می‌توانید اینجا را کلیک کنید.

۷۰ %
نسخه ۰.۲.۱ –

استعفاء نامه: (با ❤️ تکمیل شد!) برای استفاده از این خدمت می‌توانید اینجا را کلیک کنید.

۱۰۰ %
نسخه ۳.۳ –

درخواست استخدام: (با ❤️ تکمیل شد!) برای استفاده از این خدمت می‌توانید اینجا را کلیک کنید.

۱۰۰ %
نسخه ۳.۳ –