وجه افتراق حقوق دریاها و حقوق دریایی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

حقوق دریایی

حقوق دریایی که ترجمه اصطلاح انگلیسی Maritime Law  است. با حقوق دریاها که به آن حقوق بین‌الملل دریاها نیز گفته می‏شود و ترجمه اصطلاح انگلیسی The Law of the Sea است متفاوت می‏باشد. اما در بدو امر احتمال این پندار را که حقوق دریایی همان حقوق دریاهاست و وجه افتراق و تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد نباید از نظر دور داشت.

این پندار ممکن است ناشی از اشتباه لغوی و قائل نشدن تفاوت بین دو اصطلاح The Law of the Sea حقوق دریاها و Maritime Law حقوق دریایی در زبان فارسی باشد یا از وجود ارتباط داخلی و تأثیر پذیری متقابل این دو رشته بر یکدیگر حاصل شود .زیرا هر دو رشته عمدتاً مسائل حقوقی زائیده و ناشی از دریانوردی و استفاده از دریاها را مورد بررسی قرار می‏دهند.

ولی برغم بعضی شباهت‌ها [۱] و خصوصیات  و اثرات ناگزیری که این دو رشته بر یکدیگر دارند از لحاظ حقوقی دو موضوع متفاوتند و در دانشگاه‏های غرب این دو رشته به طور مستقل و مجزا تحت دو عنوان The Law of the Sea  حقوق دریاها و Maritime Law  حقوق دریایی تدریس می‏شوند.برای روشن شدن مطلب مقدمتاً و به طور اختصار به شرح این دو موضوع می‌پردازیم:

حقوق دریاها

حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن The Law of the Sea  میگویند شامل قواعدی است که دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی خود، راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند.[۲] به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است. بعضی از محققین آن را حقوق بین‌الملل عمومی دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها نامیده‌اند.[۳]

بنابراین می‌توان گفت که حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی است. زیرا حقوق دریاها حاکم است بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از موضوعات حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد هستند.

دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر را در بر می‌گیرد:

خط مبدأ، دریای ساحلی یا سرزمینی، تنگه‌ها، مجمع الجزایرها، منطقه مجاور، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، دریاهای آزاد، بستر دریاها، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی از دریا ، وضعیت کشورهای محاط در خشکی، و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت‌های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب‌های ساحلی.

حقوق دریایی

حقوق دریایی که به The Law of ADMIRALITYوMaritime Law  معروف است به طور کلی شامل مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول در کلیه موضوعات و مسائل و فعالیت‌های مربوط به دریانوردی و سفر دریایی (حمل و نقل مسافر) است.به معنای خاص کلمه حقوق دریایی مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول و کلیه کسانی که کشتی را مورد بهره برداری قرار می‌دهند و مسائل ناشی از این بهره برداری و موضوعات مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل کالا، مسافر و ایمنی در دریاها را شامل می‌شود.

حقوق دریایی از موضوعات حقوق خصوصی است که در گذشته آن را جزو حقوق تجارت می‌دانستند[۴] ولی امروزه رشته مستقلی است که خود شامل رشته های فرعی می‌باشد.

حقوق دریایی بر پایه اصولی استوار است که مبنای آن‌ها بدوی‌ترین و کهن‌ترین عادات و رسوم معمول در سفرهای دریایی بشر پی ریزی کرده‌اند.

این عادات و رسوم به حکم ضرورت و بر اثر تکرار و به مرور زمان به صورت قواعد لازم الرعایه و قانون در آمده اند.

از جمله مهم‌ترین این قواعد حقوق ممتاز دریایی MARITIME LIEN  خسارت مشترک GENERAL AVERAGE  و صلاحیت و محاکم هستند JURISDICTION.


[۱] گر چه شمول حقوق بین الملل دریاها اساسا به اعمال کشورها و موسساتی که دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند محدود است،لیکن اثرات ناگزیری برای افراد دارد ، به عنوان مثال امکان دارد افرادی دریاهای سرزمینی به جرم ماهیگیری غیر مجاز دستگیر شوند و یا به کشتی های آنها اجازه عبور از آبهای مجمع الجزایری داده نشود.در هر دو مورد افراد مذبور ناگزیر درگیر مسائل حقوق بین الملل می شوند که امکان دارد بوسیله خود اشخاص در مراجع قضایی داخلی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد یا توسط دولتهای مطبوع انها در سطح بین المللی و مراجع بین المللی.

[۲] دکتر بهمن آقایی

[۳] بعضی حقوقدانان حقوق بین الملل دریایی را یکی از رشته های حقوق دریایی می دانند،به عنوان مثال آقای دکتر هوشنگ امید ضمن احصا رشته های مختلف حقوق دریایی ذکر کرده و در تعریف آن می نویسد حقوق بین الملل دریایی از “بحث درباره مقرراتی که حاکم بر روابط حقوقی دول با یکدیگر ویا سازمانهای بین المللی با دول در مسائل و موضوعات مربوط به دریا ،دریانوردی و کشتیرانی می باشد”حقوق دریایی جلد اول صفحات ۱۲-۱۳ ،انتشارات مدرسه عالی بیمه ،خرداد۱۳۵۳

[۴] ماده ۲ قانون تجارت ایران ضمن احصا اعمال تجاری در بند(۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا را بهر نحوی که باشد و نیز در بند(۱۰) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن‌ها را جزو اعمال تجاری می‌داند.

معایب و مزایای عضویت در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

 آشنایی با سازمان

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یکی از تأثیرگذارترین سازمان‌های اقتصادی جهان است که کشورهای متعددی را پیرامون خود جمع نموده. این سازمان می‌کوشد تا با بررسی نقطه نظرات اعضاء سیاست‌های یکسان و جامعی را برای توسعه اقتصاد جهانی ایجاد نماید.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۱۹۶۱ با هدف توسعه اهداف سازمان همکاری‌های اقتصادی اروپا ایجاد گشت، این سازمان توانست در مدت زمان کوتاهی وضعیت اقتصادی اروپا را بهبود بخشد، از جمله مهم‌ترین این کارها تنظیم و به اجرا گذاردن موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به GATT بود.

همچنین در قلمروی این سازمان دو نهاد مهم ایجاد شده است:

–       آژانس بین‏المللی انرژی: این آژانس در واقع برای مقابله با بحران جهانی نفت در ۱۵ نوامبر ۱۹۷۴ ایجاد شد، که دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه لزوماً در این آژانس عضویت ندارند.

–       صندوق کمک‌های مالی: این صندوق در ۲۴ آوریل ۱۹۷۵ و با عضویت کلیه کشور های عضو تأسیس شد و هدف آن وام دادن به دولت‌های عضوی است که در زمینه موازنه پرداخت‌های خود با مشکلاتی مواجه  می‌باشند.

تا سال ۲۰۱۲ حدود ۳۴ کشور در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه عضو می‌باشند، در ابتدا این سازمان با ۱۹ کشور کار خود را آغاز نمود و به تدریج ۱۵ کشور دیگر نیز عضو این سازمان شدند.

سهم سازمان در اقتصاد جهانی بسیار گسترده است به طوری که مقدار واردات کالا و خدمات در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۷/۵۹۶۷ میلیارد دلار در برابر ۲/۸۱۴۷ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات جهان گزارش شده است.

عملکرد سازمان

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، سازمانی پویا و پیشرو در زمینه‌هایی مانند توسعه پایدار، تجارت الکترونیکی و فن‏آوری است که به کشور های در حال توسعه در چالش‌های فرا روی آن‌ها مشاوره و توصیه‌هایی می‌نماید.

از جمله وظایف سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ایجاد زمینه‌هایی برای بازتاب، بحث و بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست، تا آن‌ها را برای رسیدن به اهداف خود و اهداف سازمان یاری نماید، روش کار در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به نحوی است که داده های خام را از کشورهای عضو گرفته و آن‌ها را تبدیل به اطلاعات قابل فهم و اجرا می‌نماید، این فرآیند در کارگروه‌هایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در آخر به صورت بسته‌هایی که کارکرد توصیه دارند به کشورهای عضو تحویل می‌گردد.

از دیگر فعالیت‌های این سازمان می‌توان به ارزیابی یارانه های کشاورزی و اطلاعات کلیدی در موافقت‌نامه‌ها برای کاهش این‌گونه هزینه‌ها اشاره نمود. همچنین بررسی‌های این سازمان برای کمک به فن‏آوری اطلاعات برای رشد اقتصادی به دولت‌ها در خور توجه است، از سوی دیگر تحقیق و بررسی در مورد دلایل بیکاری و رفع آن، انگیزه های سیاسی را تقویت نموده تا با سیاست گذاری‌هایی با این سازمان همراه گردند، بر همین اساس نتایج عملکرد این سازمان بسیار موفقیت آمیز بوده است.

همچنین این سازمان از سال ۱۹۹۹ انجمنی را برای مقابله با فساد و رشوه خواری تشکیل داده است، که نقش هماهنگ کننده ای را بین کشورهای عضو دارد و سیاست‌های دول عضو را همسان می‌نماید.

معایب و مزایای عضویت در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه

به طور خلاصه و فهرست گونه می‌توان معایب و مزایای عضویت را در دو بخش تقسیم و مواردی را به اختصار بیان نمود:

نکته: در قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب ۳ آذر ۱۳۷۰ بنا به در خواست سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اجازه الحاق ایران به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه داده شده است.

 مزایا:

 1. ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی کشور عضو با سایر کشورهای عضو.
 2. ارتقاء سطح زندگی به همراه ثبات اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی.
 3. کمک به دستیابی به رشد اقتصادی پایدار.
 4. برقراری آزادی تجارت در خصوص کالاها، خدمات و سرمایه فی ما بین اتباع.
 5. کمک و آموزش به کشورها و استفاده از تجارب دیگر اعضاء.
 6. بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و تجزیه و تحلیل آن.
 7. بررسی مشکلات اقتصادی دولت‌ها و کمک برای حل آن‌ها.
 8. استفاده از خدمات مشاوره ای سازمان جهت برنامه ریزی و حل مشکلات اقتصادی.
 9. اختلاف شدید سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور های در حال توسعه با کشور های توسعه یافته و احتمال هضم در این گونه سیاست‌ها را مهیا می‏سازد.
 10. خروج سرمایه، مواد اولیه، خدمات و متخصصین و به طور کلی مهاجرت منفی از کشور های در حال توسعه به کشور های توسعه یافته دور از ذهن نخواهد بود.
 11. عدم امکان پیاده سازی برخی از سیاست‌های مالی و اقتصادی در بعضی از کشورها به علت محدودیت‌های قانونی و مذهبی (Religious law).
 12. استفاده دولت‌های متخاصم از داده های اقتصادی کشورها برای مبارزه و سوءاستفاده از این اطلاعات در جنگ سرد.

معایب:

 1. اختلاف شدید سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور های در حال توسعه با کشور های توسعه یافته و احتمال هضم در این گونه سیاست‌ها را مهیا می‏سازد.
 2. خروج سرمایه، مواد اولیه، خدمات و متخصصین و به طور کلی مهاجرت منفی از کشور های در حال توسعه به کشور های توسعه یافته دور از ذهن نخواهد بود.
 3. عدم امکان پیاده سازی برخی از سیاست‌های مالی و اقتصادی در بعضی از کشورها به علت محدودیت‌های قانونی و مذهبی (Religious law).
 4. استفاده دولت‌های متخاصم از داده های اقتصادی کشورها برای مبارزه و سوءاستفاده از این اطلاعات در جنگ سرد.

آینده سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه

همان‌گونه که در روند جهانی شدن، تغییرات بسیاری صورت می‌پذیرد، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز تغییرات بسیاری را از روز تشکیل تاکنون به خود دیده است.

در هر حال سازمان می‌کوشد تا تجربیات خود را در اختیار تمامی کشور های جهان قرار دهد و در روند جهانی شدن و اقتصاد جهانی نقش پویایی را به نمایش بگذارد، این سازمان هم اکنون با بیش از ۱۰۰ کشور غیر عضو موافقت‌نامه‌هایی را منعقد نموده و تجربیات خود را در اختیار ۷۰ اقتصاد در حال توسعه و بازارهای در حال ظهور می‌گذارد که می‌توان به هند، چین، برزیل و روسیه اشاره نمود.

برای اطلاعات بیشتر و بارگزاری اصل مقاله می توانید اینجا را کلیک نمایید.

فورس ماژور، قوه قاهره، قوه قهریه، حوادث غیر مترقبه

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه یا حوادث غیر مترقبه ترجمه شده اصطلاحی درحقوق فرانسه است که ظاهراً نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون ) بکار رفته و سپس درکشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده ودرحقوق بین الملل نیز همین اصطلاح حتی درحقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده ورایج است.

در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای یک معنی عام و یک معنی خاص است است. فورس ماژور به معنی عام عبارت است از هرحادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد) فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد . اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای است بی نام (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی ازنیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب.

بعضی از حقوقدانان بین فورس ماژور وحادثه غیر مترقبه فرق گذاشته وگفته اند که حادثه غیر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش سوزی ، عیب کالا، از خط خارج شدن راه آهن واعتصاب در پاره ای موارد؛ در حالیکه فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، توفان وغیره.

در فرهنگ اصطلاحات حقوقی Lexique de Termes Juridiques در تعریف فورس ماژور چنین آمده است:

 معنی عام:

هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد.  فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنی خاص درمقابل حادثه غیر مترقبه قرار می گیرد وعبارت از حادثه ای برونی است، بدین معنی که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد (نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث)

معنی خاص:

بعبارت روشن تر فورس ماژور درمعنی خاص گاهی برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیر قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب کار می رود وگاهی در مقابل «حادثه غیر مترقبه» برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد. به هرحال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است که نمیتوان آن را به متعهد مربوط نمود (ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران)[۱] اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و « حادثه غیرمتقرقبه » تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل برونی وجدا از متعهد باشد.

فورس ماژور به معنی عام با اصطلاح «کارخدا» (Act of God) متفاوت است اصطلاح دوم فقط شامل حوادث غیرعادی است که دارای علل طبیعی هستند وبدون دخالت بشر روی می دهند ؛ در حالیکه فورس ماژور دارای معنی گسترده ای است و پاره ای حوادث ناشی ازعمل انسان را نیز در برمی گیرد .[۱] – متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود.