اینکوترمز (قسمت پنجم)

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بعد از آشنایی با Carriage Paid to یا همان CPT که در خصوص کرایه حمل پرداخت شده توسط فروشنده کالا و خریدار صحبت کرده بود نوبت به آشنایی با CIP یا به عبارتی Carriage and Insurance Paid to به معنای کرایه و بیمه حمل پرداخت شده، می‌رسد.

در این نوع از قراردادها، فروشنده کالا تمامی مجوزهای لازم در خصوص صادرات کالا را اخذ و حمل کننده را نیز خود رأساً انتخاب می‌نماید، کالا را به او تحویل داده و تمامی هزینه‌ها تا مقصد را نیز به او می‌پردازد، در این نوع از حمل و نقل کالا، فروشنده کالا را تا مقصد بیمه کرده و هزینه‌های مترتبه را نیز پرداخت می‌نماید.

در این نوع از قرارداد، تنها تعهدی که بر عهده خریدار است، پرداخت هزینه‌های گمرکی ترخیص کالا در مقصد و همچنین ترخیص و بارگیری خود کالا می‌باشد، از اینرو تمامی فعالیت‌ها و هزینه‌های مرتبط با اظهار قانونی نوع کالا به گمرکات مبدأ، حمل کالا از درب کارخانه تا بندر یا محل بارگیری کالا و حمل آن، تخلیه بار در بندر مبد‌أ، بارگیری کالا بر روی عرشه کشتی یا وسیله حمل کننده، حمل کالا تا بندر مقصد و همچنین بیمه نمودن کالا، تخلیه بار در مقصد و حمل تا نقطه تعیین شده در مقصد توسط خریدار، با فروشنده خواهد بود.

نقطه اشتراک در قراردادهای CPT و CIP این است که در هر دو نوع از این قراردادها، پرداخت هزینه‌های مرتبط با بارگیری کالا بر روی وسیله حمل کننده در مقصد و همچنین انجام عمل بارگیری کالا می‌تواند با توافق طرفین بر عهده فروشنده و یا خریدار قرار گیرد.

باید توجه داشت در قرارداد CIP، در صورتی که خریدار خواهان دریافت خدمات بیشتری از جانب فروشنده کالا باشد، فروشنده می‌تواند کارهای انجام شده را لیست نموده و هزینه های مربوطه را از خریدار طلب نماید.

اینکوترمز (قسمت چهارم)

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

بیش از این و در شماره های قبلی با دو اصطلاح بازرگانی  EXW و FCA آشنا شدیم، نوع دیگری که در حوزه حمل و نقل می توان به آن اشاره نمود قاعده حمل و نقل مرکب است، در این نوع از حمل و نقل در واقع، فروشنده، پس از آنکه کالا را تهیه و یا تولید می نماید وظیفه حمل داخلی را نیز به عهده می گیرد، همچنین هزینه های صادراتی را پرداخت و کالا را نیز از گمرک مبداء برای ارسال به مقصد ترخیص می نماید، فروشنده نوع و وسیله حمل را جهت حمل کالا انتخاب و و قرارداد های مربوطه را منعقد کرده و همچنین هزینه های مربوطه را تا مقصد تعیین شده پرداخت می نماید. نکته قابل توجه در این قاعده که آن را CPT یا همان Carriage Paid to می نامیم، ریسک و مسئولیت فروشنده است، این ریسک و مسئولیت زمانی خاتمه پیدا می نماید که کالاهای مربوطه به اولین حمل کننده کالا تحویل داده شود، از اینرو باید توجه داشت کلیه هزینه های بیمه و انعقاد و پرداخت هزینه های بازرسی کالا با خریدار خواهد بود.

لذا در یک نتیجه گیری کلی می توان عنوان نمود، وظیفه اظهار کالا به گمرکات مبداء، حمل کالا تا بندر مبداء، تخلیه بار در بندر مبداء، بارگیری کالا بر روی کشتی، حمل کالا تا بندر کشور مقصد،تخلیه کالا در بندر مقصد یا مقصد تعیین شده توسط خریدار و حمل کالا تا نقطه تعیین شده در مقصد با فروشنده کالا می باشد و از طرف دیگر بیمه نمودن کالاها، ترخیص کالا از گمرکات مقصد و پرداخت عوارض گمرکی در کشور مقصد با خریدار خواهد بود.

نکته قابل توجه در قاعده CPT این است که در خصوص انجام بارگیری کالا بر روی وسیله حمل در کشور مقصد فروشنده و خریدار می توانند با یکدیگر توافقات لازم را معمول نمایند، لذا این وظیفه می تواند بر عهده فروشنده و یا خریدار منتقل گردد.