اینکوترمز (قسمت ششم)

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

پس از آشنایی با مقررات بازرگانی در خصوص روش‌های EXW، FCA، CPT و CIP نوبت به Delivered at Terminal با سر نام DAT می‌رسد، در این نوع از قراردادهای تجاری بین‌المللی فروشنده کالا تمام هزینه‌های حمل و نقل با تمام ریسک‌های موجود آن تا پایانه مقصد را به عهده می‌گیرد، پایانه مقصد می‌تواند به فراخور کشورها و نوع کالای سفارش گذاری شده متفاوت باشد، لذا بندر کشتی‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه کامینون‌ها و ایستگاه‌های قطار می‌توانند جزئی از مقاصد و پایانه‌ها برای ترخیص کالا و بار به شمار آیند. در این نوع از قراردادها هزینه‌های گمرکی، حقوق ورودی کالا و مالیات تماماً بر عهده خریدار بوده و اظهار کالا به گمرکات مبداء، بارگیری کالا و حمل آن از کارخانه تا پایانه مبداء، تخلیه بار و کالا از وسیله حمل کننده در پایانه مبداء، بار گیری کالا بر روی وسیله حمل کننده بار، اعم از کامیون، کشتی، هواپیما و قطار در کشور مبداء با فروشنده بوده و ایضاً، حمل کالا تا پایانه کشور مقصد، بیمه نمودن بار و تخلیه بار در پایانه مقصد به عهده فروشنده می‌باشد.
از دیگر سو، بارگیری کالا بر روی وسیله حمل کننده کالا در پایانه مقصد و حمل کالا تا نقطه تعیین شده به انضمام ترخیص گمرکی در پایانه مقصد و پرداخت عوارض گمرکی در مقصد بر عهده خریدار می‌باشد.
باید در نظر داشت که اگر فروشنده و خریدار بخواهند در خصوص تحویل کالا در نقطه ای معین که خارج از پایانه‌های ترخیص کالا در مقصد است توافق نمایند ممکن است بتوان از روش‌های DAP و DDP استفاده نمود، مضاف بر آنکه کلیه هزینه‌ها و مسئولیت‌های انتقال کالا به نقطه تعیین شده عمدتاً با فروشنده خواهد بود، که در این خصوص در قسمت‌های بعدی توضیح داده خواهد شد.

اینکوترمز (قسمت پنجم)

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بعد از آشنایی با Carriage Paid to یا همان CPT که در خصوص کرایه حمل پرداخت شده توسط فروشنده کالا و خریدار صحبت کرده بود نوبت به آشنایی با CIP یا به عبارتی Carriage and Insurance Paid to به معنای کرایه و بیمه حمل پرداخت شده، می‌رسد.

در این نوع از قراردادها، فروشنده کالا تمامی مجوزهای لازم در خصوص صادرات کالا را اخذ و حمل کننده را نیز خود رأساً انتخاب می‌نماید، کالا را به او تحویل داده و تمامی هزینه‌ها تا مقصد را نیز به او می‌پردازد، در این نوع از حمل و نقل کالا، فروشنده کالا را تا مقصد بیمه کرده و هزینه‌های مترتبه را نیز پرداخت می‌نماید.

در این نوع از قرارداد، تنها تعهدی که بر عهده خریدار است، پرداخت هزینه‌های گمرکی ترخیص کالا در مقصد و همچنین ترخیص و بارگیری خود کالا می‌باشد، از اینرو تمامی فعالیت‌ها و هزینه‌های مرتبط با اظهار قانونی نوع کالا به گمرکات مبدأ، حمل کالا از درب کارخانه تا بندر یا محل بارگیری کالا و حمل آن، تخلیه بار در بندر مبد‌أ، بارگیری کالا بر روی عرشه کشتی یا وسیله حمل کننده، حمل کالا تا بندر مقصد و همچنین بیمه نمودن کالا، تخلیه بار در مقصد و حمل تا نقطه تعیین شده در مقصد توسط خریدار، با فروشنده خواهد بود.

نقطه اشتراک در قراردادهای CPT و CIP این است که در هر دو نوع از این قراردادها، پرداخت هزینه‌های مرتبط با بارگیری کالا بر روی وسیله حمل کننده در مقصد و همچنین انجام عمل بارگیری کالا می‌تواند با توافق طرفین بر عهده فروشنده و یا خریدار قرار گیرد.

باید توجه داشت در قرارداد CIP، در صورتی که خریدار خواهان دریافت خدمات بیشتری از جانب فروشنده کالا باشد، فروشنده می‌تواند کارهای انجام شده را لیست نموده و هزینه های مربوطه را از خریدار طلب نماید.