🗎 مهمترین عناوین قراردادی کدام است؟

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

شاید در نگاه اول انعقاد یک قرارداد بسیار سخت به نظر برسد، هرچند که درواقع نیز انعقاد یک قرارداد صحیح چندان ساده نیز نیست، اما باید توجه نمود که انعقاد یک قرارداد ساده از قرارداد ننوشتن بسیار بهتر و راهگشاتر است، قرارداد به‌عنوان یک مانیفست رفتاری میان متعاملین دیده می‌شود و البته گاه ملاکی برای تفسیر عملکردها یا روشی برای جبران خسارت‌ها یا حتی پروتکلی برای چگونگی حل‌وفصل اختلافات است؛ ازاین‌رو تدوین قرارداد به معنای عام کلمه (شامل صورت‌جلسه، تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و غیره) می‌تواند پشتوانه‌ای برای عملکرد و توسعه فعالیت‌ها به شمار آید، اما نکته قابل توجه این است که مهم‌ترین عناوین قراردادی کدام است و در یک قرارداد مختصر به چه چیزهایی حتماً و قهراً باید اشاره نمود؛ معنی مخالف این گزاره آن است که اگر برخی از موارد در قرارداد نوشته نشود، با استناد به اصول کلی حقوقی و با توسل به قوانین می‌توان راه‌حل‌هایی برای آن یافت، مثل بحث حل اختلاف که اگر پیش‌بینی‌نشده باشد بر اساس قانون اساسی که بیان می‌دارد قوه قضاییه مرجع تظلم خواهی است می‌توان به دادگاه مراجعه نمود و اما مهم‌ترین عناوین قراردادی که عدم شرح و بسط آن موجب زحمت و سردرگمی خواهد شد کدام است؟

تکالیف، تعهدات، حقوق قراردادی

حتی یک عبارت ساده اما روشن و صریح می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل نماید!

۱.طرفین قرارداد:نخستین موضوع، طرفین و مشخصات این‌طرف‌ها است زیرا بر این مبنا موارد زیادی چون اهلیت، اقامتگاه، تخصص و غیره می‌تواند موردسنجش قرار گیرد، درصورتی‌که طرف قرارداد مجهول باشد و یا به‌صورت کلی بیان شود ممکن است زحمت‌هایی به همراه داشته باشد، گاه عدم ذکر صحیح طرف قرارداد و یا عدم عنوان نمودن مشخصات طرفین قرارداد را از موضوعی به موضوع دیگر تبدیل می‌کند، مثلاً ممکن است قرارداد به یک ایقاع جعاله تبدیل شود!
۲.مدت‌زمان: عدم ذکر مدت‌زمان قرارداد، مشخصاً باعث می‌شود که انجام تعهدات بدون مدت‌زمان در نظر گرفته شود و از این بابت نمی‌توان ملاکی برای عدم اجرا تعهدات در موعد مقرر را شناسایی و بر مبنای آن انجام تعهد را از طرف قرارداد خواست، این موضوع ازآن‌جهت از اهمیت برخوردار است که مدت‌زمان اصولاً مبنایی برای تعیین میزان خسارت و یا انجام تعهدات ثانوی طرف متعهد و یا تأثیرگذار در خیارات شرط تلقی می‌شود.
۳.موضوع قرارداد: موضوع قرارداد نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‌است تا آنجا که در قانون ما و فقه امامیه عدم ذکر موضوع قرارداد، موجب بطلان عقد می‌شود، یعنی معین و معلوم نبودن موضوع قرارداد آن را غرری و باطل می‌نماید، لذا موضوع هر قرارداد باید معین و معلوم بوده و طرفین و حتی شخص ثالث و خارج از قرارداد باید بتواند بامطالعه موضوع قرارداد به ماهیت آن پی ببرد.
۴.تعهدات طرفین: احصای حقوق، تکالیف و تعهدات طرفین باعث می‌شود که در یک قرارداد بتوان به‌صورت صحیح وظایف هر یک از طرفین قرارداد را معین نمود، حتی به‌صورت کلی اگر این تعهدات نوشته شود باز از عدم ذکر آن بسیار بهتر است زیرا می‌توان بر اساس قانون یا عرف جزئیات آن را تعیین نمود و البته گاه عدم ذکر دقیق حقوق و تکالیف طرفین یک قرارداد باعث می‌شود تا ابهامات بسیار زیادی در اجرای قرارداد بروز نماید.

اصول و چارچوب چهارگانه بالا درواقع معماری حقوقی یک قرارداد را شکل می‌دهد و به‌واسطه این چارچوب می‌توان بنا را کامل‌تر نمود، هیچ‌گاه مرزی برای تکمیل نهایی یک قرارداد وجود نداشته و ندارد و قرارداد مانند یک اثر هنری است که هر هنرمندی می‌تواند بنا به سلیقه، دانش و مهارت خود به غنای اثر بیافزاید البته نباید فراموش نمود که قرارداد مانند یک پیچ هم است که دو صفحه (طرفین قرارداد) را به هم پیوند می‌دهد سفت نمودن بیش‌ازحد آن باعث بریدگی پیچ خواهد شد و البته نه‌تنها دو صفحه را به هم متصل نخواهد کرد بلکه باعث جدایی هم خواهد شد، لذا بهترین اصل در انعقاد قرارداد و هر کاری پرهیز از افراط‌وتفریط و البته پایبندی به اصول اساسی است.

فرق بین تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و قرارداد!

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

در بسیاری از نهادهای حاکمیتی، دولتی، اشخاص حقوقی اعم از تازه تأسیس ، قدیمی و یا استارتاپ ها و یا حتی در میان افراد همه‌روزه شاهد انعقاد تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و قراردادهای بسیاری هستیم که به فراخور موضوع فعالیت و یا تصمیم اشخاص تهیه و تدوین و در آخر تنفیذ، امضا و تبادل می‌گردند.

اما به‌راستی چه فرقی میان تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و قرارداد وجود دارد؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به نکته‌ای اشاره نمود و آن اینکه عنوان اسناد تهیه‌شده ملاک تصمیم‌گیری برای تمیز دادن این‌گونه اسناد نیست بلکه آن چیزی که ملاک تفسیر سند ایجادشده می‌باشد متن و فحوای متون تحریر شده است لذا از این بابت بسیاری از حقوقدانان فرق چندانی میان تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و قرارداد قائل نمی‌باشند و این بحث را یک امر سیاسی می‌دانند تا حقوقی!

اما برای آنکه بتوان چارچوبی مناسب از معانی این الفاظ ضبط و اختیار نمود باید مراحلی را برای ایجاد یک تعهد حقوقی بیان کرد، درصورتی‌که بتوانیم چنین تعریفی را ارائه دهیم می‌توان میان این اسناد حقوقی ممیزی و تفاوتی قائل شد.

آنچه واضح است این است که برای ایجاد تعهد میان دو شخص نیاز به توافقاتی است و البته توافقات همواره از تفاهمی مشترک نشأت می‌گیرد.

لذا می‌توان این‌گونه عنوان نمود که تفاهم‌نامه فی‌الواقع یک سندی است که در آن اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای دستیابی به یک توافق در آینده ،معانی و اهداف مشخصی را اختیار می‌کنند و این تفاهم را مبنا، اصول و چارچوب هرگونه تصمیم بعدی قرار می‌دهند، لذا ازاین‌جهت می‌توان بیان داشت تفاهم‌نامه‌ها فاقد تعهدات به معنای تعهدات حقوقی هستند و شاید از آن‌ها بتوان به تفاهم‌های مشترک نزاکتی نام برد، پس از ایجاد یک تفاهم مشترک برای دستیابی به اهداف مشخص، طرفین توافقاتی را در خصوص چگونگی رسیدن به اهداف تفاهم ایجاد شده، انجام خواهند داد، در این مرحله سند نزاکتی کمی قوام پیدا می‌کند و روش‌های اجرایی کلی و اصول اجرایی آن نیز موردتوافق قرار می‌گیرد، در این مرحله اطراف توافق‌نامه، تفاهم پیشین را از یک اصول کلی و نظری به یک‌راه و مأموریت اجرایی تبدیل نموده و راهکارهای ایجاد، عرضه و توسعه را موردبررسی قرار می‌دهند، پس‌ازاین و قبول توافقات انجام پذیرفته، نوبت به انعقاد قرارداد می‌رسد، انعقاد قرارداد که به آن  عقد نیز گفته می‌شود طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عبارت از اینکه “دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ها باشد.” ازاین‌جهت قراردادها خود به گونه‌های مختلفی قابل‌تقسیم هستند ازجمله آنکه می‌توان آن‌ها را به قراردادهای مالی و غیرمالی و یا قراردادهای تملیکی و یا عهدی تقسیم‌بندی نمود.

آنچه مهم است آن است که در قراردادها، تمامی تفاهمات پیشین و توافقات بعدازآن به تعهدات و الزامات قراردادی تبدیل می‌گردد که عدول از اجرای آن منجر به ضمان خواهد شد. درواقع با امضای یک قرارداد طرفین اختیارات بسیاری را از خود سلب و خود را متعهد به اجرای اموری می‌نمایند که پیش‌ازاین و به‌صورت کلی در مورد آن تفاهم و توافق نموده بودند. از این رو می‌توان گفت  قراردادها از دو منظر رسمی و عادی نیز قابل‌تقسیم می‌باشند که هرکدام دارای شرایطی خاص و اعتباری متفاوت‌اند.

نکته دیگر آنکه شاید به نظر برسد در بسیاری از مواقع قراردادها بدون انعقاد توافق‌نامه و یا تفاهم‌نامه منعقد می‌گردند، که البته این فرضی ناصحیح است زیرا که حتماً برای انعقاد قرارداد تعاملاتی صورت می‌گیرد و یا گه گاه صورت‌جلساتی تنظیم و یا جلسات شفاهی یا مکاتباتی انجام می‌پذیرد، تمامی این صورت‌جلسات و تعاملات کتبی و شفاهی به فراخور موضوع و مضمون می‌تواند توافق‌نامه و یا تفاهم‌نامه محسوب گردد و این اسناد مدارک معتبری برای تفسیر هرگونه قرارداد در زمان بروز اختلاف در اجرا و یا تفسیر مواد خواهد بود.

لذا با توجه به نکاتی که بیان شد، پیشنهاد می‌گردد هرگاه نیازمند ایجاد تعهدی برای خود و یا دیگری بودید، قبل از انعقاد قرارداد و التزام به تعهدات قراردادی، مفاهیم کلی و توافقات اجرایی را پیش‌تر موردبررسی و تائید و تأکید قرار دهید تا با انعقاد یک قرارداد شفاف، گویا و کارآمد به اهداف حقیقی خود نائل آیید.